Έναρξη λειτουργίας της νέας Βάσης της Βιβλιοθήκης Θεμάτων Ισότητας και Φύλου «Κλειώ: Οδηγός Γυναικείων Αρχείων στην Ελλάδα»

0

Πηγή: Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων

http://www.isotita.gr/

 

Η Βιβλιοθήκη Θεμάτων Ισότητας και Φύλου της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, στα πλαίσια της συνεχούς προσπάθειας για την διατήρηση και διάδοση της ιστορίας του γυναικείου κινήματος στη χώρα μας, έθεσε σήμερα σε λειτουργία τη νέα Βάση της Βιβλιοθήκης «Κλειώ: Οδηγός Γυναικείων Αρχείων στην Ελλάδα». Η πρόσβαση γίνεται από την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων και τον OPAC.

Ο Οδηγός Γυναικείων Αρχείων στην Ελλάδα είναι μία ηλεκτρονική Βάση της Βιβλιοθήκης Θεμάτων Ισότητας και Φύλου, που περιέχει χρήσιμες πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας για αρχεία, υπο-αρχεία και συλλογές, που έχουν παραχθεί από, ή/και επικεντρώνονται σε γυναικείες προσωπικότητες, γυναικείες οργανώσεις και συλλόγους και γενικά, σε κάθε είδους συλλογικότητες ή δράσεις που αφορούν στην γυναικεία ιστορία στη χώρα μας.

Ο Κατάλογος περιέχει 980 Αρχεία και υλοποιήθηκε στα πλαίσια του ΕΣΠΑ (υποέργο «Χαρτογράφηση των γυναικείων αρχείων όλης της χώρας»).

Για την αρχειακή περιγραφή των συνόλων, χρησιμοποιούνται τα περιγραφικά πεδία του Διεθνούς Προτύπου Αρχειακής Περιγραφής (ΔΙΠΑΠ ΙΙ) που τα κυριότερα είναι: τα στοιχεία κατόχου και παραγωγού, η διοικητική Ιστορία ή το βιογραφικό σημείωμα του παραγωγού, το θεματικό περιεχόμενο, η χρονική περίοδος λειτουργίας, η κατηγορία του αρχείου (ενεργό/ιστορικό), το μέγεθος και υπόστρωμα, η προσβασιμότητα, ο διαθέσιμος Ιστότοπος, κ.λ.π..

Γράψτε το σχόλιό σας