Συνήγορος του Πολίτη: Παρουσίαση ειδικής έκθεσης «Έσοδα Δήμων και Κράτος Δικαίου»

0

Η ειδική έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη με τίτλο «Έσοδα Δήμων και Κράτος Δικαίου» παρουσιάστηκε στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο σχετικής ημερίδας στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι της Πολιτείας, της Δικαιοσύνης, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, του Πανεπιστημιακού χώρου, και Δικηγορικών Συλλόγων.

Όπως σκιαγραφείται ήδη από τον τίτλο της έκθεσης, τα έσοδα των Δήμων, ιδίως όσα προέρχονται απ’ ευθείας από τους δημότες, δεν είναι πάντα εναρμονισμένα με όσα προβλέπονται από ένα σύγχρονο Κράτος Δικαίου.

Δείτε την Ειδική Έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη, τα βασικά της σημεία σε περίληψη και την ομιλία του Συνηγόρου του Πολίτη.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα