Διεθνές συνέδριο για τον Κόλπο της Ελευσίνας τον Σεπτέμβριο

0

(αναδημοσίευση από ecoeleusis.org)

Ένα πολύ ενδιαφέρον διεθνές συνέδριο με θέμα τις περιβαλλοντικές προοπτικές του Κόλπου της Ελευσίνας θα πραγματοποιηθεί το διήμερο 11 και 12 Σεπτεμβρίου στην Ελευσίνα (Δημαρχείο). Μέσα στο πλαίσιο  πολύχρονων ερευνών θα γίνει παρουσίαση πλήθους νέων μελετών και ευρημάτων για το υπό ανάρρωση οικοσύστημα του Κόλπου. Η σύνθεση των επιστημονικών αποτελεσμάτων του συνεδρίου θα γίνει από τον Καθηγητή κ. Μιχάλη Σκούλλο, επί σειρά ετών μελετητή του Κόλπου, ο οποίος και απευθύνει την παρακάτω πρόσκληση εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής του συνεδρίου.

Η πρόσκληση

«Ο καθηγητής κ. Μιχαήλ Σκούλλος εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής του Διεθνούς Συνεδρίου με θέμα τις Περιβαλλοντικές Προοπτικές του Κόλπου της Ελευσίνας, σας προσκαλεί να μετάσχετε και παρακολουθήσετε ως Σύνεδροι, τις παρουσιάσεις και συζητήσεις που θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκειά του. Το Συνέδριο συνδιοργανώνεται στα πλαίσια του Έργου «Αριστεία Ι» από:
• Το Εργαστήριο Χημείας Περιβάλλοντος και την Έδρα & Δίκτυο UNESCO για τη Διαχείριση και την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη στη Μεσόγειο του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
• Τον Δήμο της Ελευσίνας
• Το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας
• Το Πρόγραμμα Περιβάλλοντος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών/Μεσογειακό Σχέδιο Δράσης (UNEP/MAP)
• Το Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης για το Περιβάλλον τον Πολιτισμό και την Αειφόρο Ανάπτυξη (MIO-ECSDE)

Οι σκοποί του Συνεδρίου είναι:
• Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων του Έργου Αριστεία, με τίτλο «Ολοκληρωμένη έρευνα της βιογεωχημικής συμπεριφοράς των βαρέων μετάλλων στο παράκτιο θαλάσσιο περιβάλλον (ISMET-COMAREN)» τόσο προς την επιστημονική κοινότητα όσο και προς την ευρύτερη κοινωνία της Ελευσίνας.
• Η αποτίμηση των νέων ευρημάτων σε σύγκριση με αντίστοιχα αποτελέσματα προηγούμενων προγραμμάτων, μέσα στο πλαίσιο των 40 και πλέον ετών έρευνας που διεξάγεται στον Κόλπο της Ελευσίνας από το Εργαστήριο Χημείας Περιβάλλοντος, καθώς και του προγράμματος MEDPOL του UNEP/MAP, που επίσης φέτος γιορτάζει 40 χρόνια από την ίδρυσή του.
• Η παρουσίαση μιας επιτυχούς περίπτωσης συνέργειας, όπου η πολυετής επιστημονική έρευνα, υποβοήθησε στην προώθηση και διαμόρφωση πολιτικών και δράσεων της Δημόσιας Διοίκησης, της βιομηχανίας, της εκπαίδευσης και της ευρύτερης κοινωνίας, για την αντιμετώπιση των πολλαπλών προβλημάτων και την αειφόρο ανάπτυξη και διαχείριση του θαλάσσιου και παράκτιου περιβάλλοντος του Κόλπου της Ελευσίνας.
Το πρόγραμμα «Αριστεία Ι» 640, ΚΕ 11903, συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και Εθνικούς πόρους (Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας), και εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση». Το Συνέδριο θα λάβει χώρα στην αίθουσα τελετών του Δημαρχείου Ελευσίνας (Χατζηδάκη και Δήμητρος) σύμφωνα με το επισυναπτόμενο πρόγραμμα.»

Δείτε ΕΔΩ το προκαταρκτικό πρόγραμμα του συνεδρίου.

Γράψτε το σχόλιό σας