Ποιότητα του εδάφους: Βασική για τη διατήρηση της ποιότητας του περιβάλλοντος

Γράφει ο Δρ. Ελευθέριος Ευαγγέλου Γεωπόνος / Εδαφολόγος Εντεταλμένος Ερευνητής Ινστιτούτο Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός «Δήμητρα» Το …

FLY OVER OR FLY NEVER?

Οικολογία-Αλληλεγγύη: Κακοσχεδιασμένη, χωρίς μελέτες, με αβέβαια αποτελέσματα και πολλές επιπτώσεις στην κυκλοφορία, την οικονομία και το περιβάλλον η νέα περιφερειακή …