Ισχυρή Ελληνική εκπροσώπηση στο 6ο Συνέδριο του ΕΠΚ

Αν. Μεσόγειος, Ενεργειακό, Πληθωρισμός, Ίσα Δικαιώματα, Μεταναστευτικό και Περιβάλλον στο επίκεντρο της Ευρώπης από τους Οικολόγους ΠΡΑΣΙΝΟΥΣ.

Ισχυρή ελληνική εκπροσώπηση στο 6ο Συνέδριο του Ευρωπαϊκού Πράσινου Κόμματος για την προάσπιση των ελληνικών θέσεων.

Μετά από δυναμική και ισχυρή ελληνική εκπροσώπηση στην Ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή, επέστρεψε η αντιπροσωπεία που εκπροσώπησε τους Οικολόγους ΠΡΑΣΙΝΟΥΣ στο 6ο Συνέδριο του Ευρωπαϊκού Πράσινου Κόμματος (Εuropean Greens PartyEGP). Το συνέδριο ολοκλήρωσε με επιτυχία τις εργασίες του, που έλαβαν χώρα από τις 2 έως 4 Δεκεμβρίου στην Κοπεγχάγη.  Οι Οικολόγοι ΠΡΑΣΙΝΟΙ, συνέβαλλαν εποικοδομητικά στις εργασίες συνεδρίου, παρουσιάζοντας την ελληνική «ματιά» και προοπτική για όλη την πολυθεματική ατζέντα, έχοντας ενεργό ρόλο στην διαμόρφωση των τελικών 19 ψηφισμάτων τα οποία περιλαμβάνουν φλέγοντα και επίκαιρα ζητήματα.

Ενεργειακή κρίση, περιβάλλον και πράσινος μετασχηματισμός, διεθνείς σχέσεις και γεωπολιτικές εξελίξεις με ιδιαίτερη μνεία στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Βαλκάνια, η στάση της Ε.Ε απέναντι στον εν εξελίξει πόλεμο Ρωσίας – Ουκρανίας και η ισχυροποίηση των δημοκρατικών θεσμών για την αντιμετώπιση απολυταρχικών πολιτικών κυριάρχησαν σε θέματα εξωτερικής πολιτικής. Στο πεδίο της οικονομίας δόθηκε έμφαση  σε θέματα όπως η αυξανόμενη φτώχεια, η βιώσιμη οικονομία, ο εμπλουτισμός των κριτήριών για τις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις οι οποίες δε θα πρέπει να δίνονται σε κράτη που εμφανίζουν απολυταρχικές συμπεριφορές, ενώ έμφαση δόθηκε και σε μείζονα θέματα κοινωνικής πολιτικής και δικαιοσύνης, όπως η ισότητα για κάθε ευρωπαίο πολίτη ανεξαρτήτως φύλου, φυλής, καταγωγής, θρησκεύματος,  κατάστασης υγείας, ηλικίας, οικογενειακής ή κοινωνικής κατάστασης με ιδιαίτερη αναφορά μεταξύ άλλων στις γυναίκες και τα άτομα με αναπηρία.

Ο Γιώργος Κωστάκος, συντονιστής του χαρτοφυλακίου εξωτερικής πολιτικής, υποστήριξε το ψήφισμα με τίτλο Ανάγκη μείωσης των εντάσεων και οικοδόμησης εμπιστοσύνης στη Βορειο-Ανατολική Μεσόγειοπου είχε κατατεθεί από τους Οικολόγους ΠΡΑΣΙΝΟΥΣ και έτυχε ευρείας υποστήριξης από τα ευρωπαϊκά πράσινα κόμματα που συμμετείχαν στο συνέδριο. Το ψήφισμα καταδικάζει ως απόλυτα ανεύθυνη και ανησυχητική τη χρήση λεκτικών απειλών, τις παραβιάσεις του εναέριου χώρου και χωρικών υδάτων χωρών της περιοχής και καλεί για την ειρηνική επίλυση διαφορών στη βάση του διεθνούς δικαίου. Περαιτέρω θεωρεί ιδιαίτερα ανησυχητική την οπισθοδρόμηση της Τουρκίας σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μεταξύ άλλων για τη χρήση βίας κατά των γυναικών και τη μεταχείριση της Κουρδικής κοινότητας στη χώρα, ενώ καλεί για την άμεση παύση των στρατιωτικών επιχειρήσεων και την αποχώρηση των τουρκικών δυνάμεων από τη Συρία και το Ιράκ. Καλεί όλες τις χώρες της περιοχής να “παγώσουν” τις έρευνες για κοιτάσματα ορυκτών καυσίμων, καθώς και τα σχέδια για χρήση πυρηνικής ενέργειας, προτρέποντάς τες να εκμεταλλευτούν το μεγάλο δυναμικό ανανεώσιμης ενέργειας της περιοχής, ενώ καλεί την Τουρκία να σταματήσει εξορύξεις σε συνοριακές περιοχές και στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κύπρου. Επιπρόσθετα το ψήφισμα αναγνωρίζει την προσφορά των κατοίκων των νησιών του Αιγαίου στην υποδοχή προσφύγων και μεταναστών και ζητά την έμπρακτη αυξημένη αλληλεγγύη από όλες τις χώρες της ΕΕ, την παύση των επαναπροωθήσεων (push-backs) και τη δημιουργία ευρωπαϊκής ανεξάρτητης αρχής για την επίβλεψη της τήρησης βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ. Το ψήφισμα επίσης επαναλαμβάνει ότι η αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων από το βόρειο τμήμα της Κύπρου συνεχίζει να αποτελεί προτεραιότητα που δε θα πρέπει να λησμονείται από την Ε.Ε.

Ο Δομήνικος Χρυσίδης, γραμματέας διεθνών σχέσεων των Οικολόγων ΠΡΑΣΙΝΩΝ, στο πλαίσιο του Μεσογειακού Δικτύου των Ευρωπαίων Πράσινων στο οποίο διατελεί οργανωτικός γραμματέας, συνέβαλλε στη διαμόρφωση του ψηφίσματος “Δικαιώματα γυναικών, φύλο και κλιματική αλλαγή“. Σε αυτό επισημαίνεται ότι παρά τον διορισμό του πρώτου Ευρωπαίου Επιτρόπου για την Ισότητα, τόσο η δράση για το κλίμα όσο και η ισότητα των φύλων παραμένουν κατακερματισμένες. Ο Ευρωπαϊκός Νόμος για το κλίμα (2021), ενώ δηλώνει ότι «η μετάβαση πρέπει να είναι δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς, χωρίς να αφήνει κανέναν πίσω», κατ’ ουσία δε λαμβάνει υπόψη τις ανισότητες που υπάρχουν ακόμα απέναντι στα φύλα. Το σχέδιο ανάκαμψης της ΕΕ αναφέρει ότι το 37% των δαπανών θα διατεθεί σε δράσεις για την κλιματική αλλαγή και 20% για την ψηφιακή μετάβαση, χωρίς όμως να προσδιορίζεται η κατανομή των δαπανών για την ισότητα των φύλων. Η προσαρμογή στον στόχο 55 περιλαμβάνει το Ταμείο Κοινωνικού Κλίματος, με βάση το οποίο «η προερχόμενη φτώχεια μόνο από τα καύσιμα, επηρεάζει έως και 34 εκατομμύρια ανθρώπους στην Ε.Ε. σήμερα», χωρίς όμως καμία αναφορά στη σχέση μεταξύ φύλου και φτώχειας.  Το ψήφισμα κάνει σαφή αναφορά στη χρήση της διαδικασίας της μετάβασης σε μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία ως μοχλό για την επίτευξη της ισότητας των φύλων σε απασχόληση, εργασιακές αμοιβές και συντάξεις. Περαιτέρω καλεί στην αντιμετώπιση της φτώχειας των καυσίμων μέσω της αποτελεσματικής εκμετάλλευσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης, ειδικά από όσους καταναλώνουν μεγάλα ποσοστά ενέργειας. Ζητά την έμπρακτη ενίσχυση της ανθεκτικότητας των γυναικών, των μονογονεϊκών οικογενειών και λοιπών ευάλωτων ομάδων, για να καταστούν λιγότερο ευάλωτες στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, παρέχοντάς τους πρόσβαση σε αξιοπρεπή απασχόληση, κοινωνική προστασία, ιατροφαρμακευτική – υγειονομική περίθαλψη, εκπαίδευση και παροχή λοιπών δημόσιων υπηρεσιών, ενόψει της οικοδόμησης μιας ισχυρής «Κοινωνικής Ένωσης».

Η Θάλεια Ρούσσου, αντιπρόσωπος των Οικολόγων ΠΡΑΣΙΝΩΝ για το EGP, συμμετείχε στη διαμόρφωση του ψηφίσματος για το δικαίωμα στην άμβλωση. Σε κάποιες χώρες της Ευρώπης οι αμβλώσεις δεν επιτρέπονται (πχ. Πολώνια, Μάλτα), συνεπώς γίνονται παράνομα σε μη ιατρικά αποδέκτες συνθήκες με αποτέλεσμα πολλές γυναίκες να χάνουν τη ζωή τους από σηψαιμία. Με το ψήφισμα αυτό οι Ευρωπαίοι Πράσινοι τονίζουν ότι οι γυναίκες είναι υπεύθυνες για το σώμα τους και ζητούν να παρέχεται σε όλες τις γυναίκες υπό συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο το δικαίωμα στην άμβλωση, κάτω από τις δέουσες συνθήκες υγιεινής, ιατρικής περίθαλψης και ψυχολογικής στήριξης, όταν εκείνες προβαίνουν σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη και επίπονη σωματικά και ψυχολογικά για την γυναίκα διαδικασία της διακοπής μιας ανεπιθύμητης κύησης.

Ο Μιχάλης Μπάκας, συντονιστής του χαρτοφυλακίου Μετανάστευσης και Ασύλου, συμμετείχε ως εισηγητής στη συζήτηση που οργάνωσε το Μεσογειακό Δίκτυο του Ευρωπαϊκού Πράσινου Κόμματος, για το προσφυγικό – μεταναστευτικό ζήτημα.  Στη δυναμική αυτή συζήτηση συμμετείχαν ευρωβουλευτές και εκπρόσωποι κομμάτων από όλη τη Μεσόγειο και παρουσιάστηκαν οι κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι Μεσογειακές χώρες και οι πολιτικές που υιοθετούνται για το θέμα. Τέθηκαν θέματα όπως η έμπρακτη αλληλεγγύη που χρήζουν οι χώρες υποδοχής από την Ε.Ε., το φλέγον θέμα της μετάθεσης της ευθύνης στην αποτροπή εισόδου στις χώρες υποδοχής και στα εξωτερικά σύνορα της Ε.Ε. και ο τρόπος με τον οποίο το μεταναστευτικό παρουσιάζεται στα μέσα ενημέρωσης. Αποφασίστηκε η σύσταση ειδικής επιτροπής που θα καταθέσει συγκεκριμένο ψήφισμα και πολιτική φόρμουλα θέσεων, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Πράσινο Κόμμα.

Η Κατερίνα Ανδρικοπούλου Σακοράφα, συμπρόεδρος των Οικολόγων ΠΡΑΣΙΝΩΝ, στο περιθώριο των εργασιών του συνεδρίου πραγματοποίησε πλήθος συναντήσεων με πολιτικούς και προσωπικότητες από την Ευρώπη, μεταξύ άλλων με τον Συμπρόεδρο του «Ευρωπαϊκού Πράσινου κόμματος» (E.G.P) κο Thomas Waitz, τον Υπουργό Εξωτερικών Φιλανδίας κο Pekka Haavisto, τον Πρόεδρο της «Ομοσπονδίας των Πρασίνων» (Federazione dei Verdi) της Ιταλίας κο Angelo Bonelli, τον Πρόεδρο του «Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών Κύπρου» κο Χαράλαμπο Θεοπέμπτου, τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Νερού της Βουλγαρίας κο Borislav Sandov, την Συμπρόεδρο του «Κόμματος των Πρασίνων» της Τουρκίας (Yessiler) κα  Ozlem Teke Tasdemir, καθώς και την αντιπροσωπεία του κόμματος των «Πρασίνων Αριστερών» της Τουρκίας (Υesil Sol Parti).

«Η ατζέντα του συνεδρίου αυτού βρίσκει τεράστιο αντίκρισμα σε θέματα που αφορούν άμεσα τους Ευρωπαίους Έλληνες πολίτες και αποτελούν ορόσημο για τις προκλήσεις των καιρών που διανύουμε. Τόσο με τις συναντήσεις μας, όσο και με τις εισηγήσεις και την γενικότερη δυναμική συμμετοχή μας, οι Οικολόγοι ΠΡΑΣΙΝΟΙ είχαμε τη δυνατότητα να συμβάλλουμε ουσιαστικά στην διαμόρφωση των τελικών ψηφισμάτων για τα μείζονα θέματα που απασχολούν την Ευρώπη σήμερα και υπό το ελληνικό πρίσμα, καθώς οι εξελίξεις στην ενέργεια, το μεταναστατευτικό, οι προκλήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο και οι γενικότερες γεωπολιτικές εξελίξεις, αποδεικνύουν τον μείζονα ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Ελλάδα για την ευημερία, την ειρήνη, την ασφάλεια και την προοπτική για ένα καθ’ όλα βιώσιμο και αξιοβίωτο μέλλον», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Κατεβάστε την φωτογραφία από εδώ

Γραφείο Τύπου των Οικολόγων ΠΡΑΣΙΝΩΝ