Το Πράσινο Ινστιτούτο για τις «Περιφερειακές Προσαρμογές στην Κλιματική Αλλαγή»

Τέσσερις εκδηλώσεις αξιολόγησης σε Βόρειο Αιγαίο, Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία και Πελοπόννησο.

Το Πράσινο Ινστιτούτο υλοποιεί το 2022-23, σε συνεργασία με το Green European Foundation, το έργο «Περιφερειακές Προσαρμογές στην Κλιματική Αλλαγή». Στόχος είναι η διερεύνηση της Προσαρμογής σε επίπεδο Περιφερειών, με την ενδεικτική εξέταση τεσσάρων Περιφερειών (Β. Αιγαίου, Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου), σε σχέση με τα υπάρχοντα για κάθε Περιφέρεια Περιφερειακά Σχέδια Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή (ΠΕΣΠΚΑ) και τη διεξαγωγή ευρύτερων συμπερασμάτων.

Η πρώτη διοργάνωση αφορά την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και θα γίνει στη Συνεδριακή αίθουσα του Επιμελητηρίου Λέσβου, στη Μυτιλήνη, την Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2022, ώρες 5:30 μμ έως 9:10 μμ.

Θα εξεταστεί η μελέτη για το ΠΕΣΠΚΑ Βορείου Αιγαίου (Σύμβαση 13/02/2018, Μελέτη Αύγουστος 2018), η οποία πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια τους εφαρμογής του Άρθρου 43 του Ν. 4414/2016 (βλέπε Παράρτημα).

Θα ακολουθήσουν τρεις ακόμη διοργανώσεις σε Θεσσαλονίκη (5 Δεκέμβρη 2022), Λάρισα (15 Δεκέμβρη 2022 και Πελοπόννησο (Γενάρης 2023) και η διεξαγωγή ευρύτερων συμπερασμάτων.

Το Πράσινο Ινστιτούτο επιδιώκει να συνθέσει μια ευρύτερη αξιολόγηση για την ετοιμότητα της Ελλάδας στον αγώνα για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή σε Περιφερειακό Επίπεδο και να προτείνει μέτρα και δράσεις για την ανθεκτικότητα και την προσαρμογή  των Περιφερειών. Μια τέτοια αξιολόγηση εκτιμάται ότι θα είναι χρήσιμη όχι μόνο σε Περιφερειακό και Τοπικό επίπεδο, αλλά και για τις εθνικές και κοινοτικές πολιτικές και την Επιτροπή Περιφερειών.

Ακολουθούν λεπτομέρειες της πρώτης διοργάνωσης.

Εσπερίδα αξιολόγησης για το υπάρχον Σχέδιο για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Συνεδριακή αίθουσα του Επιμελητηρίου Λέσβου, την Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2022, ώρες 5:30 μμ έως 9:10 μμ.

Πρόγραμμα

5:30μμ Προσέλευση

6:00μμ Έναρξη  Προεδρείο:      Μιχάλης Μπάκας, Περιβαλλοντολόγος, ΜΔΕ Περιβ. Πολιτική και Διαχείριση,

6:00-6:10μμ Χαιρετισμοί

6:10- 6:25μμ Σταύρος Σολωμός, Ερευνητής Γ΄, Κέντρο Έρευνας Φυσικής τους Ατμόσφαιρας και Κλιματολογίας της Ακαδημίας Αθηνών, Εκτίμηση Αναμενόμενων Κλιματικών Μεταβολών στο Β. Αιγαίο

6:25- 6:40μμ Ελένη Μπριασούλη-Καπετανάκη, Ομ. Καθηγήτρια, Τμήμα Γεωγραφίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου,  Οι προκλήσεις του χωρικού/χωροταξικού σχεδιασμού για την καταπολέμηση της υποβάθμισης της γης και της ερημοποίησης

6:40- 6:55μμ Παναγιώτης Πανάγος, Research Officer στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Το έδαφος και η αξία του για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή σε σχέση με το ΠΕΣΠΚΑ Β Αιγαίου

6:55- 7:10μμ Γιώργος Πλακωτάρης,  Στέλεχος ΕΥΔ, Διαδικασίες και Προβλέψεις του ΠΕΣΠΚΑ Β Αιγαίου- Επόμενα βήματα

7:10- 7: 25μμ Θεοδώρα Πετανίδου, Καθηγήτρια, Τμήμα Γεωγραφίας, Εργαστήριο Βιογεωγραφίας & Οικολογίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου,  Γιατί η διατήρηση των αναβαθμίδων αποτελεί προτεραιότητα και στο Β. Αιγαίο.

7:25- 7:40μμ Αθανάσιος Κίζος, Καθηγητής, Γεωγραφία τους υπαίθρου,  Τμήμα Γεωγραφίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου,  Ετοιμότητα των αγροτών, των φορέων τους και των πολιτών για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή- Προβλέψεις του ΠΕΣΠΚΑ  Β Αιγαίου

7:40-7:55μμ ερωτήσεις

7:55- 8:10μμ διάλειμμα

8:10- 9:00μμ Στρογγυλό τραπέζι με τη συμμετοχή των εισηγητών. Συντονισμός: Ηλίας Γιαννίρης. Αξιολόγηση του ΠΕΣΠΚΑ Β. Αιγαίου.- προτάσεις και μέτρα υλοποίησης

9:00-9:10μμ Ηλίας Γιαννίρης, πρόεδρος του Πράσινου Ινστιτούτου: Τα επόμενα βήματα.

Η Εσπερίδα θα είναι με ελεύθερη είσοδο, θα μεταδοθεί διαδικτυακά και θα χορηγηθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.

Ο σύνδεσμος της διαδικτυακής μετάδοσης είναι

Topic: Εσπερίδα για την Κλιματική Αλλάγη – Βόρειο Αιγαίο
Time: Nov 22, 2022 05:30 PM Athens
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/86741841994?pwd=VjNZV2htUWRvem5FeDFTbkVEdzR2UT09
Meeting ID: 867 4184 1994 Passcode: 608100
One tap mobile
+302111984488,,86741841994#,,,,*608100# Greece
+302311180599,,86741841994#,,,,*608100# Greece
Dial by your location  +30 211 198 4488 Greece   +30 231 118 0599 Greece
Meeting ID: 867 4184 1994   Passcode: 608100

Επικοινωνία: 6974185330

Περισσότερες πληροφορίες για τους συντάκτες στο Παράρτημα που ακολουθεί

Το έργο Regional Responses to Climate Change διοργανώνεται από το Ευρωπαϊκό Πράσινο Ίδρυμα (Green European Foundation-GEF) και υλοποιείται από το Πράσινο Ινστιτούτο της Ελλάδας, με την οικονομική υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Ευρωπαϊκό Πράσινο Ίδρυμα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

  1. Τα Περιφερειακά Σχέδια Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή
  2. Σχετικές δράσεις του Πράσινου Ινστιτούτου

1.        Τα Περιφερειακά Σχέδια Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια τους εφαρμογής του Άρθρου 43 του Ν. 4414/2016.

Ο Νόμος 4414/2016 (Νέο καθεστώς στήριξης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης – Διατάξεις για το νομικό και λειτουργικό διαχωρισμό των κλάδων προμήθειας και διανομής στην αγορά του φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις) έχει 4 σχετικά άρθρα:

Άρθρο 42.  Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΕΣΠΚΑ)

Άρθρο 43.  Περιφερειακά Σχέδια για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ)

Άρθρο 44.   Εθνικό Συμβούλιο για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΕΣΠ)

Άρθρο 45.   Πρώτη Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή

Άρθρο 43.

Περιφερειακά Σχέδια για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ)

  1. Κάθε Περιφέρεια καταρτίζει Περιφερειακό Σχέδιο για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ). Το ΠεΣΠΚΑ αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που προσδιορίζει και ιεραρχεί τα απαραίτητα μέτρα και δράσεις προσαρμογής.
  2. Το ΠεΣΠΚΑ εκπονείται από την οικεία Περιφέρεια και εγκρίνεται με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της οικείας Περιφέρειας και μετά από γνώμη της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης και της Διεύθυνσης Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία εισηγείται για τη συμβατότητα του ΠεΣΠΚΑ με τις κατευθύνσεις και τους στόχους της ΕΣΠΚΑ. Η ως άνω γνώμη της Διεύθυνσης Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας παρέχεται σε διάστημα τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που περιέρχεται σε αυτή το ΠεΣΠΚΑ.
  3. Το ΠεΣΠΚΑ περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα:

α) Ανάλυση στόχων ΠεΣΠΚΑ.

β) Σύντομη αναφορά στα στοιχεία και δεδομένα του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της Περιφέρειας.

γ) Εκτίμηση των αναμενόμενων στην Περιφέρεια κλιματικών μεταβολών και ανάλυση της κλιματικής τρωτότητας επιμέρους τομέων και γεωγραφικών περιοχών.

δ) Εκτίμηση των άμεσων και μακροπρόθεσμων επιπτώσεων των κλιματικών αλλαγών σε διάφορους τομείς του περιβάλλοντος και της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας και καθορισμό των τομεακών και χωρικών προτεραιοτήτων.

ε) Προτεινόμενα μέτρα και δράσεις για τους τομείς και τις περιοχές προτεραιοτήτων. Εκτίμηση του πιθανού κόστους υλοποίησής, τους και αναφορά των πιθανών φορέων υλοποίησης, καθώς και των εμπλεκόμενων φορέων.

στ) Εξέταση ενσωμάτωσης των προτεινόμενων μέτρων και δράσεων για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή σε άλλες υφιστάμενες πολιτικές (όπως πολιτικές διαχείρισης φυσικών καταστροφών).

ζ) Εξέταση συμβατότητας και συμπληρωματικότητας ΠεΣΠΚΑ με άλλα Περιφερειακά Σχέδια.
η) Συνέργεια και μεταφορά τεχνογνωσίας ΠεΣΠΚΑ με άλλα ΠεΣΠΚΑ και ειδικότερα με όμορων Περιφερειών.
θ) Τρόπος διαβούλευσης, όπως ερωτηματολόγια, στοιχεία διαβούλευσης και ανταλλαγής πληροφοριών με κοινωνικούς εταίρους που δραστηριοποιούνται στην περιοχή κ.λπ., με στόχο τη διερεύνηση της δικής τους εκτίμησης για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στις δραστηριότητές τους και την εκ μέρους τους λήψη μέτρων προσαρμογής.

ι) Αναφορά των ειδικότερων μέτρων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του ενδιαφερόμενου κοινού και των κοινωνικών εταίρων.

ια) Παρακολούθηση της εφαρμογής και υλοποίησης της ΠεΣΠΚΑ.

ιβ) Μη τεχνική περίληψη.

  1. Οι προδιαγραφές και το ειδικότερο περιεχόμενο των ΠεΣΠΚΑ δύνανται να εξειδικεύονται περαιτέρω με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
  2. Τα ΠεΣΠΚΑ αξιολογούνται τουλάχιστον ανά επταετία και αναθεωρούνται εφόσον ενδείκνυται και απαιτείται σύμφωνα με την ανάλυση αξιολόγησης.
  3. Η αναθεώρηση ή τροποποίηση των ΠεΣΠΚΑ, γίνεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις ανωτέρω παραγράφους, κατόπιν γνώμης και του ΕΣΠ που προβλέπεται στο άρθρο 44. Η ως άνω γνώμη παρέχεται σε διάστημα τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που περιέρχεται σε αυτό το ΠεΣΠΚΑ.

2.        ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ: Άλλες σχετικές δράσεις του Πράσινου Ινστιτούτου

  1. 1. Το Πράσινο Ινστιτούτο διοργάνωσε το 2021, με το συντονισμό του Ρήγα Τσιακίρη, τρεις ημερίδες  για τις παραγωγικές αναδασώσεις και την κλιματική αλλαγή

Πρώτη Ημερίδα: Υπάρχουν  ρεαλιστικές και καινοτόμες διαχειριστικές λύσεις. Οι παραγωγικές αναδασώσεις στο επίκεντρο

http://www.greeninstitute.gr/%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bc%ce%bf%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%84%ce%ac%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b9%cf%82-%ce%bc%ce%b5%ce%b3%ce%ac/

  Δεύτερη Ημερίδα: Επιτυχής η 2η ημερίδα για το κλίμα και τις αναδασώσεις

 http://www.greeninstitute.gr/%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%ba%ce%bf%ce%af%ce%bd%cf%89%cf%83%ce%b7/

Τρίτη Ημερίδα: Σημαντικά τα συμπεράσματα της 3ης ημερίδας του Πράσινου Ινστιτούτου

http://www.greeninstitute.gr/%ce%b7-%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b9%ce%bc%ce%b5%cf%84%cf%8e%cf%80%ce%b9%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%ba%ce%bb%ce%b9%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b1%ce%bb%ce%bb%ce%b1%ce%b3%ce%ae/

  1. Το Πράσινο Ινστιτούτο εξέδωσε, το βιβλίο “Παραγωγικές αναδασώσεις για ζωντανά αγροτικά τοπία“, υπό την επιμέλεια του Ρήγα Τσιακίρη.

http://www.greeninstitute.gr/paragogikes_anadasoseis/ Μπορείτε να το κατεβάσετε εδώ http://www.greeninstitute.gr/paragogikes_anadasoseis-2/

3.Το Πράσινο Ινστιτούτο εξέδωσε το 2022 το βιβλίο “Κλιματική αλλαγή: Προετοιμάζοντας τη Θεσσαλία” του Συγγραφέα Ζήση Αργυρόπουλου. http://www.greeninstitute.gr/%ce%b7-%ce%ad%ce%ba%ce%b4%ce%bf%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%80%cf%81%ce%ac%cf%83%ce%b9%ce%bd%ce%bf%cf%85-%ce%b9%ce%bd%cf%83%cf%84%ce%b9%cf%84%ce%bf%cf%8d%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%ba%ce%bb%ce%b9/.

Το βιβλίο θα διατίθεται στις εσπερίδες

Όλο το ΔΤ εδώ:ΔΤ ΠΙ