Έρχονται «Κοινόχρηστα» φωτοβολταϊκά σε πολυκατοικίες

Με ρύθμιση που θα περιλαμβάνεται σε επικείμενο νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ, με αντικείμενο την ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της ευρωπαϊκής Οδηγίας 2018/2001 για την προώθηση της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, το ΥΠΕΝ σκοπεύει να απλοποιήσει την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών από νοικοκυριά σε πολυκατοικίες, καταργώντας εμπόδια που πρακτικά σήμερα τους στερούν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν το net-metering. Δύο σημαντικά προβλήματα είναι πως σήμερα οι ένοικοι της πολυκατοικίας θα πρέπει για αυτό το σκοπό να συστήσουν Ενεργειακή Κοινότητα, με το γραφειοκρατικό κόστος που αυτό σημαίνει, ενώ είναι απαραίτητο να είναι πελάτες του ίδιου προμηθευτή ρεύματος.

Η ρύθμιση που προωθείται θα δώσει λύση στα τα δύο παραπάνω προσκόμματα, επιτρέποντας στα νοικοκυριά μίας πολυκατοικίας να εγκαταστήσουν και να αξιοποιήσουν ένα σύστημα net-metering χωρίς να συστήσουν Κοινότητα. Μάλιστα, το ΥΠΕΝ σκέφτεται στην επένδυση για το σύστημα, και την αξιοποίησή του για συμψηφισμό καταναλώσεων, να μπορούν να συμμετέχουν και καταναλωτές γειτονικών κτιρίων.

Επίσης, πλέον τα νοικοκυριά δεν θα είναι απαραίτητο να είναι συμβεβλημένα στον ίδιο προμηθευτή ρεύματος. Παράλληλα, στόχος του υπουργείου είναι να αλλάξει το υφιστάμενο καθεστώς, το οποίο προβλέπει πως για την εγκατάσταση ενός φωτοβολταϊκού στη στέγη μιας πολυκατοικίας χρειάζεται η συμφωνία του 100% των ιδιοκτητών. Στόχος είναι το ποσοστό αυτό να μειωθεί, παραμένοντας ωστόσο πάνω από το 50%.