Ευρωκαταδίκη για την ποιότητα του αέρα της Αθήνας

Ακόμα μια ευρωκαταδίκη για τις επιδόσεις της σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος προσέθεσε στο ενεργητικό της η Ελλάδα. Η νέα καταδίκη αφορά την κακή ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα στην Αθήνα και συγκεκριμένα τις συστηματικές υπερβάσεις των τιμών του διοξειδίου του αζώτου την προηγούμενη δεκαετία. Η Ελλάδα, επίσης, καταδικάστηκε καθώς δεν έλαβε μέτρα για τον περιορισμό των υπερβάσεων των οριακών τιμών του συγκεκριμένου ρύπου.

Την καταδίκη ανακοίνωσε  το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βασιζόμενη στις ετήσιες εκθέσεις της Ελλάδας για τον ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα την περίοδο 2010-2016, η Επιτροπή κίνησε το 2019 τη διαδικασία κατά της Ελλάδας, διαπιστώνοντας συστηματική υπέρβαση των οριακών τιμών του διοξειδίου του αζώτου στην Αθήνα. Η Ελλάδα τελικώς δεν κατάφερε να πείσει την Επιτροπή, ενώ τα νέα στοιχεία για τα έτη 2016-2020 επιβεβαίωσαν ότι η ατμοσφαιρική ρύπανση παρέμενε σε υψηλά επίπεδα.

Εκπόνηση σχεδίου

Σύμφωνα με την απόφαση (C-633-21), «η Ελληνική Δημοκρατία παρέβη, κατά τρόπο συστηματικό και διαρκή, τις υποχρεώσεις που υπέχει της οδηγίας 2008/50/Ε.Κ. στον οικισμό Αθηνών κατά το χρονικό διάστημα από το 2010 έως το 2020». Περαιτέρω επισημαίνεται ότι από τον Ιούνιο του 2020 η χώρα έπρεπε να είχε εκπονήσει σχέδια για την ποιότητα του αέρα, υποχρέωση την οποία δεν τήρησε.

Από την πλευρά τους οι ελληνικές αρχές υποστήριξαν ότι οι υπερβάσεις εστιάζονται μόνο σε 2 από τους 14 σταθμούς μέτρησης της πρωτεύουσας και σχετίζονται με τη ρύπανση από την κυκλοφορία οχημάτων. Παράλληλα, υποστήριξαν ότι έχουν λάβει σειρά μέτρων, όπως έργα αποσυμφόρησης του κυκλοφοριακού φόρτου, την ενίσχυση της χρήσεως των δημοσίων συγκοινωνιών, τον στόλο των οχημάτων, τη βελτιστοποίηση του συστήματος μεταφορών και τη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης καθώς και την προώθηση της χρήσεως εναλλακτικών μορφών καυσίμων.

Οι ελληνικές αρχές επίσης υποστήριξαν ότι έχουν αναθέσει «Σχέδιο για την ποιότητα του αέρα στην ευρύτερη περιοχή Αθηνών», το οποίο θα περιλαμβάνει και την εκτίμηση της συμβολής των νέων μέτρων καθώς και την εξέταση εναλλακτικών σεναρίων εφαρμογής διαφόρων μέτρων, σε περίπτωση κατά την οποία τα υφιστάμενα και τα προγραμματιζόμενα μέτρα δεν επαρκούν. Το Δικαστήριο απέρριψε το επιχείρημα, σημειώνοντας ότι ακόμα κι αν η μελέτη που την περίοδο αυτή εκπονείται είναι στη σωστή κατεύθυνση, «το σχέδιο αυτό θα έχει εκπονηθεί δέκα και πλέον έτη μετά την ημερομηνία από της οποίας έπρεπε να τηρείται η ετήσια οριακή τιμή που καθορίσθηκε για το NO2 με την κοινοτική οδηγία». Περαιτέρω, η Ελλάδα απέτυχε να εφαρμόσει κατάλληλα μέτρα ώστε η περίοδος υπερβάσεως οριακών τιμών να είναι όσο το δυνατόν συντομότερη.

Πηγή άρθρου του Γιώργου Λιάλιου : https://www.envinow.gr/post/

Η εικόνα είναι από : https://www.in.gr/2018/07/08/greece/atmosfairiki-rypansi-pnigei-tin-athina/