Καταγγελίες σε αεροπορικές εταιρείες για «ψευδοοικολογικούς ισχυρισμούς»

Ενώσεις καταναλωτών κατήγγειλαν, στην Κομισιόν και στο Δίκτυο για τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, 17 ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες για «παραπλανητικούς οικολογικούς ισχυρισμούς».

Συγκεκριμένα, η καταγγελία στις αεροπορικές εταιρείες υποβλήθηκε σήμερα από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Καταναλωτών (BEUC) και 23 ενώσεις καταναλωτών από 19 ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ένωση Καταναλωτών Ποιότητα Ζωής (ΕΚΠΟΙΖΩ). Με βάση τα ευρήματα της νομικής μελέτης της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Καταναλωτών (BEUC) οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί παραβιάζουν την ευρωπαϊκή νομοθεσία για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές.

Στο πλαίσιο αυτό, οι ενώσεις ζητούν από τις αρμόδιες αρχές να ξεκινήσει έρευνα σχετικά με τις εν λόγω πολιτικές και πρακτικές των αεροπορικών εταιρειών, όπως επίσης και σε μια πιο ευρύ κλίμακα του συγκεκριμένου κλάδου, ώστε να σταματήσουν να δίνουν στους καταναλωτές την εσφαλμένη εντύπωση ότι οι αεροπορικές πτήσεις είναι βιώσιμες.

Στην καταγγελία επισημαίνεται ότι οι εν λόγω ισχυρισμοί δεν ευσταθούν καθώς οι αεροπορικές πτήσεις δεν είναι βιώσιμες και δεν πρόκειται να γίνουν στο εγγύς μέλλον. Παράλληλα, στις περιπτώσεις που οι αεροπορικές εταιρείες προτείνουν στους καταναλωτές να πληρώνουν επιπλέον τα οποία ως βάση έχουν τέτοιους παραπλανητικούς ισχυρισμούς, οι αρχές θα πρέπει να ζητούν από τις αεροπορικές εταιρείες να αποζημιώνουν τους πελάτες τους.

Οι αεροπορικές εταιρείες καλούνται να σταματήσουν να δίνουν στους καταναλωτές την εσφαλμένη εντύπωση ότι επιλέγουν έναν βιώσιμο τρόπο μεταφοράς. Τονίζεται ότι προτού προβάλουν οποιοδήποτε από τα καλυπτόμενα είδη «οικολογικών ισχυρισμών» στους καταναλωτές, οι ισχυρισμοί να επαληθεύονται και να αποδεικνύονται με επιστημονικά στοιχεία, ώστε να παρέχουν πλήρη και ακριβή εικόνα ως προς τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Επίσης, οι αρχές καλούνται να πιέσουν για λύσεις που θα παρέχουν στους καταναλωτές αξιόπιστες, ελκυστικές και βιώσιμες εναλλακτικές προτάσεις. Οι καταναλωτές απαιτούν πιο βιώσιμους τρόπους μεταφοράς, ώστε να επιτευχθεί μείωση των καθαρών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων για ένα δίκαιο και πράσινο μέλλον.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ενώσεις καταναλωτών παρουσίασαν και αναλυτικά παραδείγματα παραπλανητικών ισχυρισμών των αεροπορικών εταιρειών που στόχο έχουν τους καταναλωτές:

  • Ο καταναλωτής μπορεί να «αντισταθμίσει», «μηδενίσει» ή «αποκαταστήσει» τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) της αεροπορικής πτήσης που έχει επιλέξει με επιπλέον πληρωμή για έξτρα πόντους. Ωστόσο, οι εν λόγω ισχυρισμοί είναι ανακριβείς καθώς τα περιβαλλοντολογικά οφέλη προκειμένου να αντισταθμισθεί η μείωση εκπομπών είναι εξαιρετικά αβέβαιη. Παράλληλα, η επίπτωση των επιβλαβών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από τα αεροπορικά ταξίδια θεωρείται σίγουρη.
  • Αεροπορικές εταιρείες ζητούν επιπλέον χρεώσεις με την αιτιολογία ότι συμβάλουν στην ανάπτυξη «Βιώσιμων εναλλακτικών αεροπορικών καυσίμων» (SAF). Ωστόσο, τα συγκεκριμένα καύσιμα δεν είναι έτοιμα προς διάθεση στην αγορά. Παράλληλα, η νομοθεσία της ΕΕ που εγκρίθηκε πρόσφατα για τα εν λόγω καύσιμα θέτει πολύ χαμηλούς στόχους σχετικά με τον βαθμό συμμετοχής στο μείγμα καυσίμων που χρησιμοποιούν τα αεροσκάφη. Επιπλέον, υπογραμμίζεται ότι έως τη χρονική περίοδο μαζικής διάθεσης των εν λόγω καυσίμων (μετά το τέλος της δεκαετίας του 2030) θα αντιπροσωπεύουν στην καλύτερη περίπτωση μόνο ένα μικρό μερίδιο στις δεξαμενές αποθήκευσης κηροζίνης των αεροπλάνων.
  • Δημιουργούν την εντύπωση ότι τα αεροπορικά ταξίδια μπορεί να είναι «βιώσιμα», «υπεύθυνα» και «πράσινα». Πρόκειται για μια διαπίστωση που είναι άκρως παραπλανητική. Επί του παρόντος, καμία από τις στρατηγικές που εφαρμόζει ο τομέας των αερομεταφορών δεν είναι σε θέση να αποτρέψει τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου. Οι οργανώσεις των καταναλωτών απαιτούν να σταματήσουν οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί, καθώς με την αύξηση της εναέριας κυκλοφορίας, οι εκπομπές θα συνεχίσουν να αυξάνονται για τα επόμενα χρόνια.

Πηγή άρθρου και εικόνας: https://greenagenda.gr/