Επαναφορά υπέροχου κήπου της Βίλας Αλατίνι

Ο επικεφαλής της Περιφερειακής Παράταξης Οικολογία -Πράσινη Λύση, Φίλιππος Γκανούλης,  συζήτησε στην TV100 την ερώτηση πρόταση που κατέθεσε ως Οικολογία – Πράσινη Λύση στην διοίκηση της περιφέρειας για την επαναφορά του υπέροχου κήπου της Βίλας Αλατίνι στην αρχική του μορφή με τον παράλληλο χαρακτηρισμό του ως ιστορικού, ώστε να αποτελέσει ιστορικό τοπόσημο της Θεσσαλονίκης για τους επισκέπτες και τους κατοίκους της.

Η Οικολογία-Πράσινη Λύση προτείνει την αναδιαμόρφωση του ιστορικού κήπου της Βίλλα Αλατίνι σύμφωνα με τα αρχικά του σχέδια και καλεί την διοίκηση της Περιφέρειας να συνδράμει στην προστασία και ανάδειξη της ιστορίας του, καθιστώντας τον ελκυστικότερο πόλο έλξης για τους επισκέπτες και τους κατοίκους της Θεσσαλονίκης.