Εργαστήριο για τη συνεταιριστική κατοικία

Με την ομάδα CoHab
Στο συμμετοχικό εργαστήριο θα γίνει η επεξεργασία σεναρίων για ένα εγχείρημα συνεταιριστικής κατοικίας στην Ελλάδα. Μετά από μια σύντομη εισαγωγή οι συμμετέχοντες θα χωριστούν σε τρεις ομάδες εργασίας που θα δουλέψουν για την διαμόρφωση του καταστατικού, του προγράμματος χρήσεων και του business plan, προσαρμοσμένα στα δεδομένα δύο υφιστάμενων κτιρίων (ένα που ανήκει σε δημόσιο φορέα και ένα που πωλείται).
Στο εργαστήριο θα αξιοποιηθεί   η μεθοδολογία και η εμπειρία αντίστοιχων προηγούμενων εργαστηρίων. Τα αποτελέσματα θα αξιοποιηθούν για την δημιουργία μιας εργαλειοθήκης υποστήριξης της συνεργατικής/συνεταιριστικής κατοικίας που προετοιμάζει η ομάδα CoHab με την υποστήριξη του Ιδρύματος Heinrich Böll, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
18.00 – 18.15 Καφές/ Καλωσόρισμα
18:15 – 19:00 Εισαγωγή στην συνεταιριστική κατοικία
19:00 -20:20 Θεματικές ομάδες εργασίας
20:20- 21:00 Συζήτηση- σύνοψη- συμπεράσματα
– – – –
Το εργαστήριο αποτελεί μέρος του προγράμματος Toolkit for Cooperative and Collaborative Housing in Greece, με την υποστήριξη του Heinrich Böll Stiftung, Thessaloniki, Greece