Οικολογία Πράσινη Λύση: Οι θέσεις μας σε εικόνες

Σύντομο βίντεο με τις θέσεις της Οικολογίας Πράσινη Λύση:

https://www.facebook.com/philip.ganoulis/videos/2612541498901252