Προστατευόμενο το περιαστικό δάσος του Δήμου Παύλου Μελά Θεσσαλονίκης

Ως προστατευτικό, για λόγους δημοσίας ωφέλειας, κηρύσσεται το περιαστικό δάσος του Δήμου Παύλου Μελά ΠΕ Θεσσαλονίκης, συνολικής έκτασης 3.039 στρεμμάτων, σύμφωνα με πρόσφατη απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Η έκταση ανήκει στην παρ. 1ε του άρθρου 69 του ν.δ. 86/1969 (περιαστικά δάση, τμήματα δασών και δασικές εκτάσεις που μπορεί δασοπονικά να αναδασωθούν) και όπως αναφέρει η απόφαση, απαγορεύεται κάθε κάρπωση αυτού και ορίζεται ότι εφεξής η διαχείρισή του θα διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις διαχειρίσεως των προστατευτικών δασών (άρθ. 71 του ν.δ. 86/1969).

Σχετικό αρχείο:

ΨΒΣΛ4653Π8-1ΡΧ

Πηγή άρθρου και εικόνας : https://dasarxeio.com/2023/06/28/126249/