ΠΥΡΗΝΙΚH ΑΠΕΙΛH 2023. Θα επικρατήσει ο άνθρωπος;

Πυρηνική Απειλή.  Θα επικρατήσει ο Άνθρωπος ?

Τα πυρηνικά όπλα μαζί με τα πυρηνικά εργοστάσια συνιστούν μεγαλύτερη και πιο άμεση απειλή ακόμη και από την Κλιματική Κρίση.  Είναι αφελές να πιστεύουμε ότι η λογική θα επικρατήσει και ότι δεν θα γίνει χρήση των πυρηνικών όπλων. Αποτελεί μέγιστο καθήκον του ειρηνιστικού και εναλλακτικού κινήματος η ακύρωση των πυρηνικών όπλων και η διεθνής συμφωνία για πλήρη κατάργησή τους.

Ο ΔΡΟΜΟΣ – Ιδέες – Συναντήσεις – Πολιτισμός παρουσιάζει το Ημερολόγιο του 2023 με τίτλο: ΠΥΡΗΝΙΚΉ ΑΠΕΙΛΉ 2023. Θα επικρατήσει ο άνθρωπος; Μεταξύ των ομιλητών ο Φίλιππος Γκανούλης, επικεφαλής της Περιφερειακής Παράταξης Οικολογία – Πράσινη Λύση.

Στην εκδήλωση θα γίνει και κοπή πίτας.