Τι θα γινόταν αν η βροχή της Θεσσαλίας (Daniel) έπεφτε στην Θεσσαλονίκη;

Πολλοί μας ρωτάνε τι θα γινόταν αν η βροχή της Θεσσαλίας (Daniel) έπεφτε στην Θεσσαλονίκη; Στην Οικολογία – Πράσινη Λύση το μοντελοποιήσαμε!
⚠️Με την βοήθεια του φίλου της παράταξης διδάκτορα πολιτικού μηχανικού Χρήστου Ηλιάδη, κάνοντας χρήση ενός ψηφιακού μοντέλου εδάφους, εισάγοντας τα κτίρια, εισάγοντας βροχή 393 χιλιοστών για 12 ώρες σε ένα μοντέλο απορροής έχουμε την ακόλουθη τραγική εικόνα.
⚡️Το λιμάνι χάνεται κάτω από το νερό, η εκκλησία της Αγίας Σοφίας γίνεται νησί, Η πλατεία Αριστοτέλους βαθειά πισίνα, ενώ η ΔΕΘ στην υφιστάμενη μορφή της προσφέρεται για καταδυτικό τουρισμό. Τα βάθη νερού απίστευτα, σημειακά ως 8,0 μέτρα! Τα συμπεράσματα δικά σας.
⚠️Ας κάνουμε το γκρίζο πράσινο στην Πόλη μας και στην περιφέρεια μας, το μέλλον δεν μπορεί να περιμένει!
Η κλιματική κρίση δεν ήρθε ξαφνικά, είχε προβλεφθεί από τους επιστήμονες με ακρίβεια. Όπως είναι γνωστό, έχουν καταγραφεί εδώ και χρόνια οι περιοχές της χώρες με υψηλό κίνδυνο πλημμύρας, μεταξύ των οποίων και περιοχές στην Κεντρική Μακεδονία.
Η παράταξή μας έχει καταρτίσει λεπτομερές πρόγραμμα για πρόληψη και μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης, αλλά και την προσαρμογή σε αυτές στην Κεντρική Μακεδονία. Όχι τώρα, αλλά από το 2019, καθώς εμείς δεν ξαφνιαστήκαμε. Απλές και σύνθετες προτάσεις που θα σώσουν ζωές και περιουσίες.
Πιο συγκεκριμένα:
1. Άμεση εξειδίκευση των σχεδίων πλημμύρας της Κεντρικής Μακεδονίας ανά περιοχή με την παράλληλη αναλυτική σύνταξη σχεδίου πολιτικής προστασίας ανά περιοχή.
2. Αντιπλημμυρικά έργα τα οποία να λαμβάνουν υπόψη τα νέα δεδομένα και τις σύγχρονες μεθόδους σχεδιασμού τους. Λύσεις βασισμένες σε φυσικές μεθόδους (Nature based solutions) με έμφαση σε έργα ορεινής υδρονομίας, λεκάνες εκτόνωσης πλημμυρών και φραγμάτων ανάσχεσης των πλημμυρικών παροχών αιχμής. Μόνο με έργα από μπετόν στα κατάντη δεν μπορούμε να σταματήσουμε τους πλημμυρικούς όγκους!
3. Διάνοιξη των ρεμάτων, όπου έχουν καταργηθεί, κατάργηση υπογειοποιήσεων τους, όπου δεν είναι απολύτως αναγκαίες, καθαρισμός τους με σεβασμό στα οικοσυστήματα.
4. Αναβάθμιση των δικτύων ομβρίων στους οικισμούς, κατάργηση των κοινών δικτύων ομβρίων και λυμάτων.
5. Διαμόρφωση συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης σε τοπικό επίπεδο πέρα από το 112 με την άμεση εμπλοκή της πολιτικής προστασίας και της τοπικής αυτοδιοίκησης.
6. Εκπαίδευση και αξιοποίηση εθελοντικών ομάδων με την ένταξη τους στον μηχανισμό πολιτικής προστασίας.
7. Επιχειρησιακή αξιοποίηση των μοντέλων πρόγνωσης σε ζωντανό χρόνο, δημιουργία μόνιμης επιτροπής αντιμετώπισης καταστροφών σε άμεση διασύνδεση με τις υπηρεσίες της Περιφέρειας και τις δομές της πολιτικής προστασίας.
Η διοίκηση της Περιφέρειας έμεινε αδρανής και δεν άκουσε τις προτάσεις μας. Η Κεντρική Μακεδονία έχει περιοχές υψηλής επικινδυνότητας αθωράκιστες απέναντι στα ακραία καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι. Ας κάνουμε το ΓΚΡΙΖΟ επιτέλους ΠΡΑΣΙΝΟ στην Κεντρική Μακεδονία!
*Η όλη προσπάθεια είναι προς εξαγωγή πρώτων μακροσκοπικών συμπερασμάτων και όχι ενδελεχής μελέτη μιας και στοιχεία όπως πχ τα δίκτυα ομβρίων και άλλα δεν λήφθηκαν υπόψη.