Υπό καθεστώς προστασίας όλοι οι υγρότοποι της χώρας!

Μια απόφαση που εξέδωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας για το παράκτιο Έλος Περαίας, αποτελεί σύμφωνα με την Επιτροπή Κατοίκων Κενάν Μεσαρέ, «προμήνυμα» δικαίωσής τους για την προσφυγή που έχουν καταθέσει για τον υγρότοπο «Τσαμαρά» από τον οποίο πρόκειται
να διέλθει η λεωφόρος Γεννηματά. Η απόφαση αφορά και τον υδροβιότοπο Άγιο Μάμα.
Συγκεκριμένα το ΣτΕ γνωμοδότησε ότι η προστασία των υγροτόπων ισχύει ακόμη και εάν δεν έχουν υπαχθεί σε ειδικό προστατευτικό καθεστώς. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Επιτροπής Κατοίκων
πρόκειται για μια πολύ σημαντική απόφαση για την προστασία των υγροτόπων που έχει άμεση εφαρμογή και βάσει αυτής, οι υγρότοποι προστατεύονται άσχετα με το στάδιο οριοθέτησης στο οποίο
βρίσκεται ο καθένας.
«Η αναμενόμενη απόφαση του ΣτΕ δε μπορεί παρά να μας δικαιώσει», σχολιάζει η Επιτροπή Κατοίκων Κενάν Μεσαρέ, που παραθέτει και άλλα στοιχεία από την απόφαση- γνωμοδότηση του ΣτΕ και αφορά το Τεχνολογικό Κέντρο Θεσσαλονίκης που χωροθετήθηκε μέσα στον υγρότοπο Περαίας (Τσαΐρια). Με αυτή κρίθηκε ότι οι υγρότοποι, θεσμοθε-
τημένοι ή μη, τυγχάνουν προστασίας ως στοιχείο του περιβάλλοντος κατά το άρθρο 24 (παράγραφος 1) του Συντάγματος, τη Συνθήκη Ραμσάρ, τον νόμο για τη βιοποικιλότητα και την Ευρωπαϊκή Οδηγία για τα πουλιά.
Το ΣτΕ τόνισε ότι στη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) πρέπει να περιλαμβάνονται και να αξιολογούνται όλα τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά της περιοχής του σχεδίου,
ιδίως δε οι οικότοποι, η βιοποικιλότητα, η πανίδα και χλωρίδα, και όχι μόνον οι περιοχές ιδιαίτερης περιβαλλοντικής σημασίας που έχουν υπαχθεί σε ειδικά θεσμοθετημένο προστατευτικό καθεστώς,
όπως οι περιοχές του δικτύου Natura ή άλλου είδους προστατευόμενες περιοχές.
Στην περίπτωση του υγροτόπου της Περαίας, η ΣΜΠΕ για την Έγκριση Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου κρίθηκε ελλιπής, επειδή δεν έλαβε υπόψη της την ύπαρξη του υγροτόπου, έστω και μη αναγνωρισμένου νομοθετικά, στην περιοχή επέμβασης.

Πηγή άρθρου η ψηφιακή εφημερίδα: Η Χαλκιδική

Η εικόνα είναι από: https://gohalkidiki.com/el/saint-mamas-wetland/