Συμπεράσματα αντιμετώπισης Κλιματικής Αλλαγής μέσα από τα ΠεΣΠΚΑ

Διερεύνηση της αντιμετώπισης της Κλιματικής Αλλαγής μέσα από τα Περιφερειακά Σχέδια Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ)
τεσσάρων Περιφερειών της Ελλάδας, (Βορείου Αιγαίου, Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας και Δυτικής Ελλάδας), -Τελικά Συμπεράσματα

Tο Πράσινο Ινστιτούτο υλοποίησε το έργο του GEF 22-23 Regional Responses to Climate Change 2022, σχετικά με τη διοργάνωση ενός κύκλου προβληματισμών σχετικά με την πρωτοβουλία της ΕΕ για τη σύνταξη Εθνικών Σχεδίων (NUTS II) Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή των κρατών μελών (COM (2013) 216) και τη χρηματοδότησή τους έως και σε
επίπεδο Περιφερειών (NUTS III) σε όλη την Ευρώπη. Εξετάστηκαν και αξιολογήθηκαν τέσσερα αντιπροσωπευτικά Περιφερειακά Σχέδια Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή που υλοποιήθηκαν με χρηματοδοτήσεις της ΕΕ.
Το έργο του Green European Foundation (GEF) «Περιφερειακές Προσαρμογές στην Κλιματική Αλλαγή»2, που υλοποίησε το Πράσινο Ινστιτούτο αφορά τη διερεύνηση της αντιμετώπισης της Κλιματικής Αλλαγής τεσσάρων Περιφερειών της Ελλάδας με αφορμή τις προβλέψεις που περιέχονται στα Περιφερειακά Σχέδια Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή.
Σε αυτό το κείμενο γίνεται η γενική σύνθεση των ευρημάτων των εκδηλώσεων που έγιναν στις τέσσερεις Περιφέρειες, (Β. Αιγαίου, Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας και Δυτικής Ελλάδας) .
Τα συμπεράσματα και τα ευρήματα που περιέχονται σε αυτή τη συνθετική εργασία, θεωρείται ότι είναι σημαντικά και θα μεταφραστούν και δημοσιοποιηθούν ευρέως στην Επιτροπή Περιφερειών της ΕΕ, στα μέλη του ΕΚ
και φυσικά στην ιστοσελίδα του GEF.
Επίσης, θα δημοσιοποιηθούν στο κοινό και στην Ένωση Περιφερειών Ελλάδας, στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και στα υπουργεία ΥΠΑΤ και ΥΠΕΝ.
Θεωρούμε ότι η κριτική αξιολόγηση των ΠεΣΠΚΑ συμβάλει και στην αύξηση της αποτελεσματικότητας των σχεδίων αυτών και επομένως στην καλύτερη αποτελεσματικότητα των ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων. Το Πράσινο Ινστιτούτο, υλοποιώντας αυτό το έργο του GEF, επιδίωξε να δώσει χώρο σε θέσεις και απόψεις που σπάνια καταφέρνουν να αναδειχθούν αλλά είναι κρίσιμες για την πορεία της αντιμετώπισης της Κλιματικής Αλλαγής σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο.

230315_REGIONAL_CLIMATE_CHANGE_GR