Συνέδριο: Η συμβολή του Πανεπιστημίου Αθηνών στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης

Ανακοινώνεται η διοργάνωση του 2ου Συνεδρίου με θέμα «Η συμβολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης: από τη διεπιστημονική έρευνα και εκπαίδευση στην παροχή επιστημονικής γνώσης για τη λήψη αποφάσεων πολιτικής».
Url: https://conferences.uoa.gr/event/63/

Στόχος του Συνεδρίου είναι η παρουσίαση της πολυσχιδούς ερευνητικής και εκπαιδευτικής δραστηριότητας του ΕΚΠΑ στο αντικείμενο της κλιματικής κρίσης και η ανάδειξη των σύγχρονων προκλήσεων που διαμορφώνονται μέσα από τη σκοπιά όλων των επιστημών, ειδικότερα δε στις θεματικές ενότητες:

 • Διεθνείς και Δημόσιες Πολιτικές για την Κλιματική Κρίση
 • Kλιματική Κρίση στη Μεσόγειο
 • Κλιματική Κρίση και Βιώσιμη Ανάπτυξη
 • Κλιματική Κρίση – Δράσεις Προσαρμογής και Μετριασμού
 • Κλιματική Κρίση, Ακραία Καιρικά Φαινόμενα και Φυσικές Καταστροφές
 • Ενέργεια και Ενεργειακή Μετάβαση
 • Εφαρμογές Πληροφορικής, Τεχνητής Νοημοσύνης και Μηχανικής Μάθησης για την Κλιματική Κρίση
 • Η Kλιματική Κρίση από τη σκοπιά της Νομικής Επιστήμης
 • Κλιματική κρίση και Ανθρωπιστικές Επιστήμες
 • Κλιματική Κρίση και Πολιτιστική Κληρονομιά
 • Κλιματική Κρίση και Υγεία
 • Εκπαίδευση και Μάθηση για την Κλιματική Κρίση
 • Επικοινωνώντας την Κλιματική Κρίση

Στο Συνέδριο καλούνται να συμμετέχουν με παρουσιάσεις τους, μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ,  ΕΤΕΠ του ΕΚΠΑ καθώς και ερευνητές που δραστηριοποιούνται σε ερευνητικά έργα του ΕΚΠΑ. Τέλος είναι δυνατή και η συμμετοχή με εργασίες μεταπτυχιακών φοιτητών που παρακολουθούν προγράμματα σπουδών του ΕΚΠΑ.

Το Συνέδριο θα είναι πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία με την τήρηση των απαιτούμενων υγειονομικών μέτρων, θα είναι ανοικτό στο κοινό για παρακολούθηση και θα πραγματοποιηθεί στο διάστημα 15-16 Μαρτίου 2023 στο Κεντρικό Κτήριο του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η φόρμα αποστολής των τίτλων και περιλήψεων των εισηγήσεων στην πλατφόρμα του Συνεδρίου θα είναι ανοιχτή έως και τις 30 Ιανουαρίου 2023, ενώ η φόρμα εγγραφής έως και τις 28 Φεβρουαρίου 2023. 

Οργανωτική Επιτροπή
Η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου συγκροτείται από τον Πρύτανη του ΕΚΠΑ, τον Αντιπρύτανη Έρευνας και Δια βίου μάθησης, τον Αντιπρύτανη Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, τους Κοσμήτορες των Σχολών και τον Πρόεδρο της ΕΑΔΠΠΑ. Στις εργασίες της Οργανωτικής Επιτροπής συμμετέχουν επίσης μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής του Συνεδρίου ανάλογα με τα προς συζήτηση θέματα.

Επιστημονική Επιτροπή
Η Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου συγκροτείται από τους Καθηγητές Αθανάσιο Δημόπουλο, Μαρία Δασκολιά, Εμμανουέλα Δούση, Κων/νο Καρτάλη, Ευθύμιο Λέκκα, Χριστιάνα Μητσοπούλου, Ανδρέα Παπανδρέου, Εμμανουήλ Πικουλή και Αριστοτέλη Τύμπα.

Γλώσσα Συνεδρίου και Περιλήψεων: Ελληνική
Για την παρακολούθηση του Forum είναι απαραίτητη η εγγραφή με τη συμπλήρωση της αντίστοιχης φόρμας.
Για την αποστολή των Τίτλων και Περιλήψεων Εισηγήσεων (μέχρι 200 λέξεις, στα ελληνικά), παρακαλούμε συμπληρώστε την αντίστοιχη φόρμα και επισυνάψτε σε αρχείο word ή PDF.
Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση: climateconf@uoa.gr

Υποβολή περιλήψεων: https://conferences.uoa.gr/event/63/abstracts/
Εγγραφή: https://conferences.uoa.gr/event/63/registrations/32/

Πηγή άρθρου και εικόνας: https://hub.uoa.gr/second-conference-on-climate-crisis-about-the-assistance-of-the-nkua-for-its-treatment/