Γνωμοδότηση του ΠΜΔ για περιβαλλοντικές επιπτώσεις της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ

Κατατέθηκε στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο, στο πλαίσιο της διαβούλευσης που έληξε στις 12/10. Ως “Παρατηρητήριο Μεταλλευτικών Δραστηριοτήτων” συμμετέχουμε στη δημόσια …