Η πρωθυπουργός των Σαμόα καλεί τον κόσμο να σώσει τους λαούς του Ειρηνικού από τον αφανισμό

«Υπάρχουν ήδη παραδείγματα στον Ειρηνικό από ολόκληρες κοινότητες, που έχουν μετεγκατασταθεί σε διαφορετικές χώρες». Ο κόσμος πρέπει να απομακρυνθεί από …