«Οικολογία – Πράσινη Λύση»: Τι κάναμε 4 χρόνια στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

Σε έναν απολογισμό των  πεπραγμένων,  στην διάρκεια της θητείας στο Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας, ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Φίλιππος …