Ποιότητα του εδάφους: Βασική για τη διατήρηση της ποιότητας του περιβάλλοντος

Γράφει ο Δρ. Ελευθέριος Ευαγγέλου Γεωπόνος / Εδαφολόγος Εντεταλμένος Ερευνητής Ινστιτούτο Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός «Δήμητρα» Το …